Tag: โรงงานผลิตอาหารเสริม

อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ เทรนด์ใหม่กำลังมาแรงที่โรงงานผลิตอาหารเสริมทุกแห่งต้องเรียนรู้!

อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ เทรนด์ใหม่กำลังมาแรงที่โรงงานผลิตอาหารเสริมทุกแห่งต้องเรียนรู้!

กระแสนิยมที่กำลังมาแรงมากในธุรกิจอาหารเสริม คือเทรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ทุกโรงงานผลิตอาหารเสริมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทุกสถิติต่างชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จนทำให้โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุขึ้นมา อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุแตกต่างจากอาหารเสริมวัยอื่นอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้ว อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุจะไม่ต่างกับอาหารเสริมสำหรับวัยอื่นมากนัก แต่โรงงานผลิตอาหารเสริมจะเน้นการพัฒนาสูตรอาหารเสริมที่มีประโยชน์ได้การเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และช่วยบำรุงสารอาหารที่คนสูงวัยมักจะขาดเสียมากกว่า สำหรับสารอาหารและสารสกัดสำคัญที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งทุกโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกแห่งควรมี นั้นประกอบไปด้วย เวย์โปรตีน ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารของเวย์โปรตีนไม่น้อยกว่าวัยหนุ่มสาวเลย เพราะร่างกายผู้สูงอายุมีมวลกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลงตามกาลเวลา ยิ่งผู้สูงอายุมักจะทานข้าวได้น้อย ร่างกายก็ยิ่งต้องการเวย์โปรตีนมาบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น..